14.04.2017 | Katriina Pehkonen

Yhdistystoiminta luo hyvinvointia

Juuassa yhdistykset tekevät todella paljon. Kaikkien harrasteiden ja muiden yhdistysten tekemisten luettelun sijaan on helpompi kysyä mitä kunnassamme tapahtuisi kaikenlaisen vapaa-ajan harrastamisen suhteen arkisin klo 16 jälkeen ilman yhdistystoimintaa?

Järjestötoiminnalla on Suomessa erittäin suuri merkitys, ja erityisesti maaseutukuntien kohdalla ilman järjestöjen aktiivista toimintaa moni kulttuurielämään, harrastuksiin tai vapaa-aikaan liittyvä toiminta jäisi toteuttamatta. Näin myös Juuassa. Onneksemme Juuassa on paljon aktiivisia yhdistyksiä.

Yhdistysten aktiivisella toiminnalla on niin Juuassa kuin muuallakin ihmisten vapaa-ajan aktivoimisen ohella myös suuri yhteiskunnallinen merkitys sosiaalisen pääoman ja kansalaisaktiivisuuden kasvattajina. Järjestöjen toiminnalla on asioiden käytännön järjestämisen lisäksi laajoja positiivisia vaikutuksia myös yhteisöllisyyteen, paikalliseen demokratiaan, vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kotipaikakseen Juuan ilmoittaa 249 yhdistystä. Yhdistysten paljoudesta kertoo myös vuoden 2016 lopulla julkaistu Suomen kuntien tilaa neljällä eri indeksillä arvioiva Ylen kuntatutka. Sen mukaan Juuassa on 46,7 yhdistystä tuhatta asukasta kohden mediaanin ollessa 29,9.  Yhdistysten määrä on osa kuntatutkan ilmapiiriä mittaavaa indeksiä ja verratessa naapurikuntiin on kuntamme yhdistysaktiivisuus omaa luokkaansa, kun esimerkiksi Kontiolahden samainen arvo on 18,5 ja monessa asiassa armaan vertailukohteemme Nurmeksenkin myös reilusti alle omamme, 38,6.
 


Yhteistyöstä voimaa on ainutlaatuista kehittämistoimintaa nimenomaan juukalaisia yhdistyksiä varten. Se on tapahtumajärjestämistä, koulutusta, tiedottamista, kaikkien juukalaisten yhteisiä nettisivuja, yhteistyötä ja tiedonjakoa. Se on myös hankehakemuksia, mukaan innostamista, neuvoja pienissä asioissa, villalankoja ja opastekylttejä. Esimerkiksi tällaisia asioita olen saanut yhdistysten kanssa tehdä. Työni on melkein kaikkea maan ja taivaan väliltä juukalaisten yhdistysten eteen tehtävää kehittämistä. Työtäni on avittaa yhdistyksiä moninaisissa asioissa. Viimeisimmät esimerkit yhdistystoiminnan kehittymisestä ja uusien toimijoiden innokkuudesta löytyvät esimerkiksi Juuan SPR:n uusista tuulista sekä paikkakunnalla yhdistystoimiojoille järjestettävistä koulutuksista. Pienistä puroista syntyy isompi virta ja paljon on tapahtunut.Juuassa yhdistykset tekevät todella paljon. Kaikkien harrasteiden ja muiden yhdistysten tekemisten luettelun sijaan on helpompi kysyä mitä kunnassamme tapahtuisi kaikenlaisen vapaa-ajan harrastamisen suhteen arkisin klo 16 jälkeen ilman yhdistystoimintaa. Uskoakseni ei kovinkaan paljoa. Arvostan suuresti kaikkia yhdistystoimintaa tekeviä, niin yksittäisiä ihmisiä kuin heidän edustamia yhdistyksiäkin, ja ilokseni voin todeta, että Yhteistyöstä voimaa! -toiminta on omalta osaltaan edesauttamassa juukalaisten yhdistysten toiminnan kehittämistä. Saan koko ajan enenevässä määrin yhteydenottoja yhdistyksiltä, jotka ponnistelevat toimintansa kehittämisen eteen, etsivät yhteistyötahoa, kaipaavat koulutusta tai tiedotusapua ja pyytävät apua näihin asioihin. Voin siis olla iloinen, että viesti on saavuttanut yhdistykset ja voin työni avulla olla apuna juukalaisten yhdistysten toiminnan kehittämisessä.

Katriina Pehkonen » Yhteistyöstä voimaa -hanke
« Takaisin

Mitä mieltä olit?


Lähettäjä: 
  Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus: 

(Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet kenttään.)