Ajankohtaista

09.05.2017

Teemahankkeiden haku päättyy 15.5.2017

Vaara-Karjalan Leader ry:n Viritetyt vempaimet ja Kestävästi kehittyvät kylät -teemahankehaut päättyvät maanantaina 15.5.2017!


Viritetyt vempaimet - kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille - teemahanke

Tavoitteena on tarjota Leader-ryhmän toiminta-alueen kylien ja asutuskeskusten yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuus tehdä pieniä kone- ja laitehankintoja, jotka 1) tuovat ja synnyttävät yhdistyksen toimintaan uutta toimintaa 2) edistävät tiedonvälitystä ja digitaalisuutta 3) parantavat yleistä turvallisuutta 4) parantavat harrastusmahdollisuuksia tai 5) tuovat kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta (välillinen vaikutus). Kohdat 1 ja 2 tuovat lisäetua hakemukseen...!

Tukiprosentti on 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Omarahoitus 30 % pelkästään rahaa, talkoita ei tähän teemahankkeeseen hyväksytä. 

Lue lisää Viritetyt vempaimet -teemahankkeista Maakaistan sivuilta!

 

Kestävästi kehittyvät kylät  -teemahanke

KKK - "Ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut" - teemahankkeen avulla kannustetaan kehittämään tärkeiksi/merkittäviksi koettuja luonto- ja ympäristökohteita ja/tai investoimaan oman kylätalon/kokoontumispaikan energianlähteisiin tai energiankulutuksen kohentamiseen tähtääviin toimiin, tietty kestävän kehityksen näkökulmasta.

Hankkeen perusajatuksena on ympäristön suojelu, luonnonvarojen ja energian säästäminen sekä pienten, paikallisten vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen alueiden parantaminen kestävällä tavalla. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen.

Hankkeen toimenpiteet voivat sisältää joko pelkästään kone- ja laitehankintoja tai kone-ja laitehankintoja ja rakentamista. Kolmas vaihtoehto on että hanke sisältää pelkästään rakentamista/kunnostusta.

Alatoimenpiteen kustannusarvio koostuu pääosin investoinnin hankinta- ja materiaalikuluista, mahdollisista rahti- ja asennuskuluista, ostopalveluista, rakentamis-/remonttikuluista ja talkootöistä.

Kustannusarvion koko voi olla MAX. 30 000 €.

Tuki on 60 % hyväksytyistä kustannuksista. Omarahoituksen voi halutessaan kattaa 100 % talkootyöllä. 

Lue lisää Kestävästi kehittyvät kylät -teemahankkeista Maakaistan sivuilta!


Julkaisija: Katriina Pehkonen
« Takaisin