Ajankohtaista

27.06.2017

Järjestöjen palkkatuen määrän ja tason nostaminen

Yhdistyksillä tekemätöntä työtä riittää? Mahdollistaisiko korkeampi palkkatuki nykyistä useamman työttömän työllistämisen avuksi siihen arvokkaaseen toimintaan, jota yhdistykset hyvinvointimme ja kuntiemme elinvoiman eteen tekevät?

Tällä hetkellä yhdistysten on erittäin vaikeaa, ja ilman erillistä hanketta usein tyystin mahdotonta saada palkkatukea sellaista määrää, että sillä olisi realistisia mahdollisuuksia palkata henkilö. Tekemätöntä työtä on! Nyt järjestöjen palkkatuen määrän ja tason nostamiseksi on tehty kansalaisaloite:

Muutosesitys 

Yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka palkkaa 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin, palkkatuen määrä on enintään 12 - 24 kuukauden ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 85 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta. Kuukausittaiset tuen piiriin kuuluvat palkkauskustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää kohtuullisia palkkauskustannuksia, jotka 85 prosentin työajalle vuoden 2017 osalta ovat 1800 euroa. Palkkatuki ei saa vääristää yritysten, tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua. 

Lisäksi 100 prosenttista tukea voidaan myöntää niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 85 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta, kun yhdistys tai säätiö palkkaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja
.


Halutessasi voit tutustua aiheeseen enemmän ja käydä allekirjoittamassa kansalaisaloitteen klikkaamalla tästä kuvakkeesta:

Kesäterveisin,

Katriina

 

 


Julkaisija: Katriina Pehkonen
« Takaisin