Rekisteriseloste

 


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterin pitäjä:


Juuka-seura ry, Yhteistyöstä voimaa! -hanke
Juuantie 9 A
83900 Juuka
P. 010 835 4006

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Katriina Pehkonen
Juuantie 9 A
83900 Juuka
P.010 835 4006

Rekisterin nimi:

Yhdistystiedottamisen postituslista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käytetään suoramainontaan tai muuhun markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen, myös sähköisiä välineitä käyttäen lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Rekisterin tietosisältö:

Nimi, ikä tai syntymävuosi, yhteystiedot kuten osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään erilaisiin tiedote- ja markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää ajoittain muista henkilörekistereistä Juuka-seura ry:n yhteistyökumppaneilta lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Juuka-seura voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt luovutusta. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Juuka-seura ry:n kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle paitsi lainsäädännön sallimissa puitteissa

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A) Manuaalinen aineisto: Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai muilla määritellyillä henkilöllä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai muilla määritellyillä henkilöllä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.