Toiminta

Toiminnan tavoitteet

Ellinkulman päätavoitteena on eri-ikäisten osallistavan yhteistoimintamallin vahvistaminen, juurruttaminen ja edelleen kehittäminen työtapoja, työvälineitä ja yhteistyöverkostoja kehittämällä myönteisen ikäidentiteetin ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi Juuassa, sen keskustassa ja sivukylillä.

Ellinkulma on on oiva, keskeinen toimijapiste moniin kunnallisiin ja maakunnallisiin vastaavanlaisiin hankkeisiin sekä toimijana että edelleen kehittäjänä ja levittäjänä.

Vastaavanlaisen toimintamallin levittäminen muihin kuntiin Pohjois-Karjalassa ja muualla Suomessa.

Toiminnan kohderyhmät

Elinkulman kohderyhmänä ovat alueen ikäihmiset, lapset ja nuoret. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kuntalaiset, järjestöt ja muut kumppanit Pohjois-Karjalassa (11 kuntaa) ja verkostojen kautta Suomessa.

Kohderyhmät osallistuvat projektin toiminnan suunnitteluun.

Juuassa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä yli 30 % (asukkaita n. 5000). Lasten ja nuorten osuus on koko ajan vähenevä.

Voimavarana on lasten, nuorten ja ikäihmisten vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan lisääminen. Poikolan koulun, keskuskoulun, yhteistoiminta on koko ajan lisääntynyt, tiivistynyt ja uusia yhteistoiminta-alueita löytyy.

Toimintamuodot

STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittaman Ellinkulma -hankkeen hallinnoija Juuan Vanhustentaloyhdistys r.y.

Juuan Vanhustentaloyhdistys r.y. omistaa ja ylläpitää yhteensä 104 ensisijaisesti vanhuksille tarkoittua vuokra-asuntoa. Tätä toiminta rahoitetaan vuokratuotoilla. Yhdistyksen perustajajärjestöjä ovat SPR, LC Juuka, Juuan eläkkeensaajat, Juuan Eläkeliito, Juuan ev.lut.seurakunta ja Juuan kunta.

Ellinkulman toiminta tapahtuu Juuan kunnan osoittamissa maksuttomissa tiloissa.