Kyläavustajapalvelut

Palvelut keskittyvät ikä-ihmisten kotona asumisen tukipalveluihin, jotta jokainen halukas voisi asua turvallisesti omassa taloudessaan mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa käytännössä talviaikaan mm. puiden kantamista, lumitöitä, siivousta yms. ja kesäaikaan nurmikon leikkuuta, siivousta, puutarhatöitä yms. raskaampia työsuorituksia joita asukas ei itse enää jaksa suorittaa.

Palveluja tarjotaan myös kaikille muille kuntalaisille ja mökkiläisille. Tilattava työ voi olla polttopuiden tekoa, tienvarsien raivaamista, pieniä remontteja, veneen vesille laskua ja nostoa yms. sellaisia työsuoritteita joissa tarvitaan apuvoimia tai oma aika ei riitä niiden suorittamiseen.

Saadakseen palvelua ei tarvitse olla osuuskunnan jäsen.
 

Kyläavustaja
 

Kyläavustaja toimii Juuan kunnan alueella suorittaen sekä ikääntyneiden kuntalaisten kotona asumisen mahdollistavia tukitoimia että tilaustöitä muille kuntalaisille ja mökkiläisille.

Kesällä: nurmikon leikkuu, puutarhatyöt, polttopuiden teko, pienet remontit, siivous yms.
Talvella: polttopuiden kanto, lumityöt, siivous, pienet remontit yms.

Tukitoimia hoidetaan sekä vakiokohteiden viikkokäynteinä että erillistilauksina.

Tilaustyöt

Erillisellä tilauksella voidaan tehdä; polttopuita, remontteja, metsän raivausta, puutarhan raivausta, veneiden vesille laskua ja nostoa, lumen pudotusta yms. Tilaustöitä hoidetaan pääsääntöisesti erillisten tilausten mukaan.

Henkilöstö ja työvälineet

Kyläavustajat ovat osuuskunnan työntekijöitä ja suorittavat tehtäviään sen johdon ja valvonnan alla. Tehtäviä määrätään niin, että työtä suorittavilla henkilöillä on ks. tehtävään riittävä koulutus ja kokemus. Tekijät ovat vaitiolovelvollisia ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palvelut voidaan toteuttaa sekä kohteen omilla että osuuskunnan työvälineillä.

Työn tilaaminen ja veloitus

Kyläavustajan tehtäviin tilaaminen suoritetaan ottamalla yhteyttä osuuskuntaan. Tämä koskee niin tukipalveluita kuin erillistilauksiakin. Yhteystiedot löydät täältä.

Osuuskunnalla on tehtäväkohtainen hinnasto eri palveluille ja veloitus sovitaan ennen työsuoritusta.