Toiminta


Osuuskunta Hopeinen Koivu on vuonna 2017 perustettu Juukalainen palveluosuuskunta jonka tarkoituksena on tarjota erilaisia palveluja varsinkin haja-asutusalueille Juuassa.
 

PALVELUT

Toiminnan alussa palvelut keskittyvät ikä-ihmisten kotona asumisen tukipalveluihin, jotta jokainen halukas voisi asua turvallisesti omassa taloudessaan mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa käytännössä talviaikaan mm. puiden kantamista, lumitöitä, siivousta yms. ja kesäaikaan nurmikon leikkuuta, siivousta, puutarhatöitä yms. raskaampia työsuorituksia joita asukas ei itse enää jaksa suorittaa.

Jatkossa palveluja tarjotaan myös kaikille muille kuntalaisille ja mökkiläisille. Se voi olla polttopuiden tekoa, tienvarsien raivaamista, pieniä remontteja, veneen vesille laskua ja nostoa yms. sellaisia työsuoritteita joissa tarvitaan apuvoimia tai oma aika ei riitä niiden suorittamiseen.

Saadakseen palvelua ei tarvitse olla osuuskunnan jäsen.

Niille alueille joissa vastaavat palvelut jo toimivat yrittäjävetoisena, emme tarjoa palveluja ennen perusteellisia neuvotteluja kyseisen yrittäjän kanssa. 

 

TOIMINTA

Aloitimme toimintamme hallitusti kuuden kylän (Halivaara, Kajoo, Petrovaara, Timovaara, Polvela ja Matara) alueella kyläavustajapalveluilla. Palvelun piiriin kuuluu asiakkaita joiden luona käydään säännöllisesti vuorolistan mukaan sekä asiakkaita jotka tilaavat palvelua tarpeensa mukaan. Samalla kun näiden kylien toiminta vakiintuu, teemme selvitystyötä palvelun aloittamiseksi Juuan muillakin alueilla.
 

ARVOT

Osuuskunnan arvot ovat: Välittäminen. Oikeudenmukaisuus, Rehellisyys ja Positiivisuus.
 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Osuuskunnan yhteistyökumppaneihin kuuluvat mm. Juuan kunta, Siunsote ja SPR-ystäväpalvelu joiden kanssa pidetään yhteiset säännölliset yhteistyöpalaverit. Pidämme myös säännöllisesti yhteyttä kaikkiin Juuan alueella toimiviin kylätoimikuntiin ja muihin kansalaisjärjestöihin.

 

KEHITTÄMINEN

Pyrimme jatkossa olemaan yhdistävä tekijä viranomaistahojen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kuntalaisten välillä, helpottaen tiedonkulkua ja parantaen palvelunsaantia. Tähän toimintaan liittyy myös osuuskunnan rakenteen sisällä oleva työosuuskunta, jonka kautta pyrimme TE-keskuksen kanssa yhteistyössä tarjoamaan jatkossa töitä myös pitkäaikaistyöttömille ja nuorille.

 

LIITTYMINEN

Osuuskuntaan liittymistä voivat hakea niin yritykset ja yhteisöt kuin yksittäiset kuntalaisetkin. Hakeminen tapahtuu täyttämällä jäsenhakemus, toimittamalla se hallitukselle ja maksamalla 50 € osuuskunnan tilille. Maksu on samansuuruinen kaikille jäsenille. Jäsenhakemuksia saa hallituksen jäseniltä. Hallitus hyväksyy jäseniksi hakevat kuukausittaisissa kokouksissaan. Jäsenyyteen ei tässä vaiheessa liity muita etuja kuin osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen, mutta laaja jäsenpohja sitouttaa osuuskuntaa kylien toimintaan ja parantaa sen taloudellista pohjaa.

 

PALVELUN TILAAMINEN

Palvelua voi tilata ottamalla yhteyttä kehen tahansa hallituksen jäseneen, lähettämällä yhteydenottopyynnön tai viestin osuuskunnan sähköpostiin.