Juuan Eläkkeensaajat ry

Juuan Eläkkeensaajat ry on Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, - tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, - järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, - edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä - tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeellä siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.


Yhdistyksen perustoiminta

Järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia. Järjestää opintokerhotoimintaa sekä alustus- ja luento- tilaisuuksia. Harjoittaa vapaaehtoista ystävänpalvelutoimintaa. Ylläpitää ja siirtää nuoremmille sukupolville kansallista kulttuuriperinnettä harraste- ja kulttuuritoiminnan avulla. Toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi. Suorittaa jatkuvaa jäsenhankintaa ja tekee toimintaansa tunnetuksi tiedotusja julkaisutoiminnan muodoin sekä muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.