Juuka-seura ry

Juuka-seura on vuonna 1966 perustettu perinteitä vaaliva yhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistyksen toimintaa ohjaaviin tavoitteisiin kuuluvat myös elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Juuka-seura on mukana monessa: yhdistys julkaisee paikallislehteä, järjestää vuosittain suurimman paikallisen kesätapahtuman sekä pitää yllä museoita.

Juuka-seura ylläpitää myös kotiseutuarkistoa, yhteistä omaisuuttamme, jota vaalitaan suurella kotiseuturakkaudella. Juuan kotiseutuarkisto on laatuaan ensimmäisiä maassamme ja aivan ensimmäinen Pohjois-Karjalassa.


Juuka-seuran tarkoituksena on:

  • kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
  • elinympäristön laadun parantaminen
  • ihmisten viihtyvyyden lisääminen
  • kotiseututietoisuuden lisääminen
  • kotiseutuhengen ylläpitäminen
  • omatoimisuuden voimistaminen
  • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen


Perinteitä vaaliva yhdistys

Juuka-seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat edelleen museotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, kotiseutuarkiston kartuttaminen sekä kotiseutupäivien, Ellinpäivien järjestäminen. Se on hyvin hoidettu ja jatkuvasti kehittyvä dokumentaariokeskus. Kotiseutuarkistoamme on pidetty tiennäyttäjänä niin läänissämme kuin myös koko maakunnassa.


Museot ja kansanperinne

Kansanperinteen tallentamiseen ja museoiden hoitoon on Juuka-seura myös kiinnittänyt paljon huomiota. Juuan museoiden kävijämäärä on viimevuosina noussut selvästi. Vuosittain museoihin käy tutustumassa noin 800-900 henkilöä. Museoilla on järjestetty perinnetyönäytöksiä, siellä on esitelty ennen uitoilla tarvittujen närelenkkien vääntöä, villan karstausta ja kehräystä, pärevasujen ja tuohikonttien valmistusta sekä voin kirnuamista. Myllymuseon uusi aittarakennus, uittoränni ja rakkaudensilta kiehtovat niin paikallisia kuin turistejakin tutustumaan alueeseen.
 

 

Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.
 

Arkistotoimikunta

Juuan Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.


Ellinpäivätoimikunta

Juuan kotiseutuviikon, Ellinpäivien, suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Juuan kunnan kulttuuritoimen kanssa vastaa Ellinpäivätoimikunta.


Museo- ja kansanperinnetoimikunta

Museotoimintaa johtaa sekä aineellista että aineetonta perinnettä vaalii museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.
 

Lehtitoimikunta

Lehtitoimikunta valvoo ja tukee Vaarojen Sanomien toimintaa, arvioi sen sisältöä ja toimii yhdyssiteenä lehden ja sen lukijoiden välillä.
 

Luonto- ja ympäristätoimikunta

Luonto- ja ympäristötoimikunta seuraa ympäristön käyttöä Juuassa, inventoi juukalaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä järjestää luontoretkiä.

 

Etelä-Suomen Juuka-seura

Etelä-Suomen Juuka-seuran tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja toimiminen yhdyssiteenä Etelä-Suomeen muuttaneiden juukalaisten keskuudessa. Seura pitää yhteyttä Juuan Juuka-seuraan ja sitä kautta on yhdyssiteenä entiseen kotiseutuun. Lisäksi seura pyrkii vaalimaan Pohjois-Karjalaista kulttuuriperinnettä.

Etelä-Suomen Juuka-Seura on vuodesta 1981 alkaen valinnut Arviitin, joka on Etelä-Suomessa asuva syntyperäinen juukalainen. Etelä-Suomen Juuka-seuran puheenjohtaja on Marjo Pääskyvuori.

ESJS:n nettisivut

Vaarojen Sanomat

Vaarojen Sanomat on vuonna 1969 perustettu Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti. Lehti ilmestyy torstaisin. Vaarojen Sanomien levikki on 3550 kappaletta.

Vaarojen Sanomat kuuluu Sanomalehtien Liittoon, Paikallislehtien Liittoon, Graafisen Teollisuuden Työnantajaliittoon, Juuan Yrittäjiin ja Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhoon. Lehden tuotto käytetään kokonaisuudestaan merkittävään yleishyödylliseen toimintaan, kotiseututyöhön Juuassa.